Teijo Saari
MD, PhD. Head of Department

Asiantuntijuusalueet
Akuutti kipu; kivun hoito; farmakometrinen mallinnus ja simulaatio; kliininen farmakologia; lääkeaineiden yhteisvaikutukset

Biografia
Olen kliininen tutkija ja toimin anestesiologian ja tehohoidon oppiaineen professorina Turun yliopistossa sekä ylilääkärinä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Olen erikoistunut anestesiologiaan ja tehohoitoon sekä sydänanestesiaan, kliinisenä työnäni päivystän TYKSin T-sairaalan päivystysleikkaussalissa 2-4 kertaa kuukaudessa. Tutkimusta olen tehnyt vuodesta 2004 ja väitöskirjani tein lääkeaineiden välisiä yhteisvaikutuksia selvittäneessä tutkimuksessa professori Klaus Olkkolan ohjauksessa. Toimin post doctoral fellowna Erlangen-Nurembergin yliopistossa (2011-2013), jossa opiskelin lääkeaineiden käyttäytymisen kuvaamiseen käytettäviä mallinnusmenetelmiä. Sittemmin tutkimustyöni on keskittynyt lääkeannostelun tarkentamiseen ja yksilöllistämiseen useissa eri projekteissa.

Olen ollut kirjoittajana 54 tutkimusartikkelissa, joista merkittävimmät ovat äskettäiset tutkimukset kivunhoidossa käytettyjen lääkeaineiden käyttäytymisestä ja vaikutuksista. Artikkelit on julkaistu keskeisissä anestesiologian ja kliinisen farmakologian julkaisuissa. H-indeksini on 20.


Tutkimus

Keskeinen tutkimusalani on ollut selvittää lääkeaineiden yhteisvaikutuksia ja kehittää lääkehoitoa tarkentavia annostelumalleja. Vuodesta 2013 alkaen johtamani tutkimusryhmä on pyrkinyt potilaillatyössä toteutetuissa kliinisissä lääketutkimuksissa kehittämään akuutin leikkauksenjälkeisen kivun hoidossa käytettäviä hoitomuotoja. Tärkeänä osana on ollut etsiä vaihtoehtoja kovan kivun hoidossa käytetyille opioidi-ryhmän lääkkeille. Keskeisimpinä tutkimuslöydöksinä olemme havainneet, että lääkeaineannostelua yksilöivillä matemaattisilla malleilla voidaan tarkentaa kivunhoitoa. Olemme lisäksi havainneet että opioidi-lääkityksen ohessa käytettävät lisälääkkeet parantavat kivunhoidon tuloksia ja vähentävät potilaiden kokemia haittavaikutuksia. Tulevina vuosina pyrimme selvittämään akuutin kivun hoidon yhteyksiä potilaan kokeman kivun kroonistumiseen.Opetus
Opetusvastuut: 1) Anestesiologian ja tehohoidon LL-opetus, 2) Anestesiologian ja tehohoidon jatkokoulutus.

Erityiset kiinnostuksen kohteet: Päivystysanestesiologia, kipulääketiede, anestesiologinen farmakologia.


Julkaisut
null
null
4/4
null
null


Last updated on 2021-19-07 at 07:59