Matti Välimäki
VTT / DSocSci

Eduskuntatutkimuksen keskus

mtaval@utu.fi

+358 29 450 3121

+358 50 326 4193

Assistentinkatu 7

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0003-4312-7936


ResearchGate

Academia.edu


Asiantuntijuusalueet
- Maahanmuuttokeskustelun, -politiikan ja -lainsäädännön historiallinen muutos

- Siirtolaisuus ja poliittinen keskustelu Suomessa ja Länsi-Euroopassa toisen maailmansodan jälkeisenä aikana

- Populistinen poliittinen viestintä

- Käsitteet ja valta julkisuudessa ja politiikassa


Tutkimus
  • Väitöskirja (2019): Politiikkaa ideologisten, yhteiskunnallisten ja strategisten reunaehtojen puitteissa: Suomalaiset puolueet ja maahanmuutto 1973-2015. (2014-2019) Pdf saatavilla täällä: https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/148466/AnnalesC481Välimäki.pdf?sequence=1&isAllowed=y


  • Post doc -tutkimus: Viranomaisten turvallistamisen puhetavat ja käytännöt: Pakolaisten vastaanotto Suomessa 1986–1995. (2019-2021, Kone Foundation).

(Osana TY:n poliittisen historian Muuttuvat uhkakuvat ja valvonnan mekanismit Suomessa (VAME) -hanketta. Lisätietoa: https://blogit.utu.fi/poliittinenhistoria/2018/06/12/200-vuotta-uhkia-ja-niihin-vastaamista-vame-hanke-tuottaa-uutta-tietoa-sisaisen-turvallisuuden-historiasta/ )Opetus

Opetan etenkin kursseja koskien muuttoliikkeiden poliittisuutta ja historiaa.

Vuonna 2021 luennoin ja koordinoin Turun yliopiston poliittisen historian kurssilla: "POLH0016 Muuttoliikkeet, historia ja politiikka" ja otan vastaan tenttiä "Kriisit ja muuttoliikkeet 1900-luvulta 2000-luvulle".Julkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2022-29-06 at 02:42