Mikko Kainulainen
 


mikain@utu.fi

+358 29 450 3605

+358 50 324 3419
ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0001-5209-5150

Rethinking historians' expertise

News article by Rutgers GSEAsiantuntijuusalueet
käsitteellinen muutos; tietokäsitykset ja -käytännöt; historian oppiminen

Tutkimus

Tarkastelen väitöstutkimuksessani historiaan ja historiantutkimukseen liittyvää käsitteellistä ymmärrystä sekä tietokäytäntöjä. Olen kiinnostunut mm. seuraavista kysymyksistä:

  • Kuinka historioitsijoiden ja historianopiskelijoiden käsitykset siitä "mitä historia on" muuttuvat asiantuntijuuden kehittyessä?
  • Millaisten käytäntöjen kautta akateeminen historiantutkimus tuotetaan?
  • Millaisten kriteerien avulla historioitsijat arvioivat töitään?
  • Kuinka ja miksi tietyt menneisyyden osaset valikoituvat historiantutkimuksen arvoisiksi?
Julkaisut


Last updated on 2023-12-07 at 12:07