Jan Löfström
Professor


jan.lofstrom@utu.fi

+358 29 450 4755

+358 50 478 4021
ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0003-0995-3265

Asiantuntijuusalueet
Historiallis-yhteiskunnallinen kasvatus; historian didaktiikka; yhteiskunnallisten aineiden didaktiikka; interkulttuurinen kasvatus; arvokasvatus, opettajankoulutus

Biografia

Historian didaktiikan vieraileva professori, Linnéyliopisto, 2020–

Historiallis-yhteiskunnallisen kasvatuksen apulaisprofessori (tenure track II), Turun yliopisto, 2019–2022

Historian ja yhteiskunnallisten aineiden didaktiikan yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, 1999–2019

Yhteiskunnallis-historiallisen kasvatuksen dosentti, Turun yliopisto, 2014

Historiallisen antropologian dosentti, Jyväskylän yliopisto, 2000

PhD (in Sociology), Essexin yliopisto, 1994

Akateeminen toiminta ja julkaisut vuosilta 2000–2019, ks. ORCID 0000-0003-0995-3265Tutkimus

Meneillään oleva tutkimus: Historia- ja moraalitietoisuuden kosketuspinnat; osallistun vierailevana professorina tutkimusprojektiin History in Moral Encounters, johtaja professori Niklas Ammert (Linnéuniversitetet,) tutkijoina lisäksi professori Silvia Edling ja apulaisprofessori Heather Sharp, rahoittaja Vetenskapsrådet, 2018–2021. Projektin pääraportti: Niklas Ammert, Silvia Edling, Jan Löfström & Heather Sharp (2022) Historical and moral consciousness in education: learning ethics for democratic citizenship education. London: Routledge.Julkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2022-11-08 at 15:41