Teppo Jakonen
PhD


teppo.jakonen@utu.fi

+358 29 450 4759

+358 50 473 5492

Koskenniemenkatu 4

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-7250-0042

ResearchGate

Google Scholar

RoboLang research group


Asiantuntijuusalueet
teknologia ja kielenoppiminen/-opetus
keskustelunanalyysi ja multimodaalisuus
luokkahuonevuorovaikutus
robotit ja sosiaalinen vuorovaikutus
vieraan ja toisen kielen oppiminen


Biografia

Työskentelen Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksella akatemiatutkijana (2021-2026).

Olen väitellyt soveltavasta kielitieteestä Jyväskylän yliopistossa vuonna 2014 ja työskennellyt sittemmin Jyväskylän ja Helsingin yliopistoissa tutkijatohtorina ja yliopistonlehtorina englannin ja suomen kielen oppiaineissa. Olen myös kielikasvatuksen dosentti Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa (2020).Tutkimus

Tutkimukseni kohdistuu tällä hetkellä etäläsnäolorobotin käyttöön keinona osallistua luokkahuoneessa tapahtuvaan hybridiin opetukseen. Meneillään olevassa akatemiatutkijahankkeessani analysoidaan yliopistoissa videotallennettua hybridiä opetusta multimodaalisen keskusteluntutkimuksen menetelmin. Olen aiemmin tutkinut vuorovaikutusta myös muunlaisissa opetus- ja oppimistilanteissa mm. luokkahuoneissa, työpajoissa ja koulutuksen ulkopuolella. Etäläsnäolorobotin lisäksi olen kiinnostunut myös muunlaisten (digitaalisten) teknologioiden käytöstä kielenopetuksen resursseina.

Last updated on 2021-17-12 at 15:21