Jaanet Salminen
KT, erityisopettaja, fysioterapeutti

Sote-akatemia

jaanet.salminen@utu.fi

+358 29 450 3639

+358 50 339 5645

Assistentinkatu 5

Turku

Office: 349


ORCID identifier: https://orcid.org/0000-0002-2607-2948

Opettajankoulutuslaitos

Sote-akatemia

Osaamispuu


Areas of expertise
monialainen yhteistyö; lasten ja nuorten hyvinvointi; opetussuunnitelmat; laaja-alaiset oppimisen haasteet; motoriikka ja oppimien; soveltava liikunta

Biography

Työskentelen opettajankoulutlaitoksella erityispedagogiikan yliopistonlehtorina ja Sote-akatemiassa lasten, nuorten ja perheiden teema-alueella.

Olen kiinnostunut erityisesti monialaisen yhteistyön edistämisestä korkeakoulutuksessa, tutkimuksessa ja työelämässä varsinkin lasten ja nuorten hyvinvoinnin näkökulmasta.

Sote-akatemiassa vastuullani on Turun yliopiston osalta Osaamispuu.fi® -kehittämistyö sekä erilaisten hankkeiden toteuttamiseen osallistuminen. Lisäksi toteutan moniammatillisuuteen ja lasten hyvinvointiin liittyviä opintojaksoja ja tutkin monialaista yhteistyötä korkeakoulutuksessa sekä lasten ja perheiden palveluissa.

Olen aiemmin työskennellyt useissa organisaatioissa erityisopettajana, lasten neurologiaan erikoistuneena fysioterapeuttina, soveltavan liikunnan osaajana sekä ratsastusterapeuttina. Lisäksi olen toiminut johtotehtävissä seurakuntien varhaiskasvatuksessa. Olen toiminut myös Suomen eriktuiskasvatuksen liitto ry.:n puheenjohtajana ja Nordiska förbundet för specialpedagogik -yhdistyksen presidenttinä.

Työssäni tärkeänä tavoitteena on koulutuksen ja tutkimuksen työelämärelevanssin lisääminen, jonka saavuttamiseksi toimin tiiviissä yhteistyössä yliopiston ulkopuolisten toimijoiden kanssa.Publications


Last updated on 2022-22-08 at 12:39