Anne-Maj Åberg
FT


anne-maj.aberg@utu.fi

+358 29 450 2973

+358 50 468 9742

Arcanuminkuja 1

Turku

Työhuone: V2.07


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0001-7287-6894

Asiantuntijuusalueet
Pohjoismaiset kielet, ruotsi toisena kotimaisena kielenä, liikeviestintä, toisen kielen oppiminen ja opettaminen, suomenruotsin murteet

Biografia

Olen toiminut ruotsin kielen yliopisto-opettajana useissa eri tiedekunnissa vuodesta 2012 lähtien. Nyt opetan ruotsin kieltä ja liikeviestintää Turun kauppakorkeakoulussa.

Tällä hetkellä olen postdoc-tutkijana Koneen säätiön rahoittamassa hankeessa Monikielisten kirjoittajien kirjoitusprosessit: sanastokeskittymien ja sujuvuuden visualisointi graafiteorian avulla (KISUVI) (2022–2025). Aikaisemmin olen toiminut tutkijana Svenska kulturfondenin rahoittamassa projektissa Helsekvenser och metaspråklig kunskap i tre morfologiskt olika inlärarspråk (2017–2021). Väittelin tohtoriksi vuonna 2020 Svenska Litteratursällskapet i Finlandin (SLS) rahoittamassa projektissa På väg mot kommunikativ kompetens: tillägnandet av svenskans struktur hos finska inlärare (2007–2010). Olen myös ollut nauhoitusassistenttina SLS:n projektissa Spara det finlandssvenska talet (2006, 2007).Tutkimus

Väitöskirjassani tutkin kieliopin opetuksen vaikutusta toisen kielen oppimiseen. Olen myös kiinnostunut ruotsin kielestä
osana korkeakoulututkintoa ja suomenruotsin murteista. Kirjoitin pro gradu-tutkielmani Nauvon murteesta. Nyt tutkin
kieliopin käyttöä kirjoitusprosessissa. Opetus

Opetan ruotsin kieltä osana korkeakoulututkintoa ja arvioin opiskelijoiden suullista ja kirjallista taitoa.Julkaisut


Last updated on 2023-14-01 at 01:24