Vertaisarvioitu artikkeli kokoomateoksessa (A3)

Digitaaliset opetusmenetelmät biologian opetuksessa ja oppimisessa
Julkaisun tekijät: Yli-Panula Eija, Jeronen Eila, Inkinen Jasmin, Sohlman Samuel

Konferenssin vakiintunut nimi: Ainedidaktiikan symposium

Paikka: Jyväskylä

Julkaisuvuosi: 2019

Kirjan nimi *: Tutkimuksesta luokkahuoneisiin

Sarjan nimi: Ainedidaktisia tutkimuksia

Numero sarjassa: 15

Sivujen määrä: 19

ISBN: 978-952-5993-26-4

eISBN: 978-952-5993-26-4

ISSN: 1799-960X

Verkko-osoite: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/298542

Rinnakkaistallenteen osoite: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/36325597


Tiivistelmä
Digitaaliset opetusmenetelmät on otettu käyttöön lyhyessä ajassa, vaikka niiden soveltuvuutta biologian opetukseen ja oppimiseen on tutkittu vähän. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta selvitetään: a) Mitä digitaalisia opetusmenetelmiä tarkastelluissa artikkeleissa biologian opetuksessa käytetään? b) Mitä biologisia aiheita niiden avulla opiskellaan? c) Mitä tukea ja hyötyä digitaalisista opetusmenetelmistä on biologian oppimiselle? d) Mitä tiedon ja ajattelun tasoja biologian oppimista tukevat menetelmät kehittävät? Kansainvälisissä sarjoissa 2000-luvulla julkaistut 10 biologian oppimista painottavaa artikkelia tutkittiin sisältöanalyysillä. Eniten käytettyjä digitaalisia opetusmenetelmiä olivat virtuaalinen kenttäretki, laboratorio ja oppimisohjelma. Aiheet vaihtelivat lajintunnistuksesta biologisiin ilmiöihin. Oppimista tukivat vuorovaikutteisuus, liikuteltavuus ja turvallisuus. Digitaaliset opetusmenetelmät kehittivät oppijoiden yksilöllistä tiedon hallintaa ja ajattelua etenkin asiatietojen ja käsitteiden osalta. Tulokset puoltavat digitaalisten opetusmenetelmien sisällyttämistä biologian opetussuunnitelmiin ja opetukseen.

Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 15:59