Refereed article in compilation book (A3)

Digitaaliset opetusmenetelmät biologian opetuksessa ja oppimisessa
List of Authors: Yli-Panula Eija, Jeronen Eila, Inkinen Jasmin, Sohlman Samuel

Conference name: Ainedidaktiikan symposium

Place: Jyväskylä

Publication year: 2019

Book title *: Tutkimuksesta luokkahuoneisiin

Title of series: Ainedidaktisia tutkimuksia

Number in series: 15

Number of pages: 19

ISBN: 978-952-5993-26-4

eISBN: 978-952-5993-26-4

ISSN: 1799-960X

URL: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/298542

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/36325597


Abstract
Digitaaliset opetusmenetelmät on otettu käyttöön lyhyessä ajassa, vaikka niiden soveltuvuutta biologian opetukseen ja oppimiseen on tutkittu vähän. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta selvitetään: a) Mitä digitaalisia opetusmenetelmiä tarkastelluissa artikkeleissa biologian opetuksessa käytetään? b) Mitä biologisia aiheita niiden avulla opiskellaan? c) Mitä tukea ja hyötyä digitaalisista opetusmenetelmistä on biologian oppimiselle? d) Mitä tiedon ja ajattelun tasoja biologian oppimista tukevat menetelmät kehittävät? Kansainvälisissä sarjoissa 2000-luvulla julkaistut 10 biologian oppimista painottavaa artikkelia tutkittiin sisältöanalyysillä. Eniten käytettyjä digitaalisia opetusmenetelmiä olivat virtuaalinen kenttäretki, laboratorio ja oppimisohjelma. Aiheet vaihtelivat lajintunnistuksesta biologisiin ilmiöihin. Oppimista tukivat vuorovaikutteisuus, liikuteltavuus ja turvallisuus. Digitaaliset opetusmenetelmät kehittivät oppijoiden yksilöllistä tiedon hallintaa ja ajattelua etenkin asiatietojen ja käsitteiden osalta. Tulokset puoltavat digitaalisten opetusmenetelmien sisällyttämistä biologian opetussuunnitelmiin ja opetukseen.

Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 15:59