Anita Hartikainen
FM | MA

Brahea-keskus

anita.hartikainen@utu.fi

+358 29 450 2020

+358 50 911 0369

Vesilinnantie 5

Turku


ORCID identifier: https://orcid.org/0000-0002-8549-2387

Areas of expertise
verkkokoulutus; verkko-ohjaus; vuorovaikutusmuotoilu; maahanmuuttajat; kotoutuminen; opettajankoulutus; suomen kieli; uraohjaus; kirjoittaminen; viestintä; oppimismuotoilu;

Biography

Olen verkkokoulutusten asiantuntija, uraohjaaja sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Erityisosaamistani ovat maahanmuuttajille suunnatut verkkokoulutukset, verkko-ohjaus, verkko-opetus- ja ohjausmallien suunnittelu sekä kirjoittaminen ja verkkoviestintä. 


Tällä hetkellä työskentelen seuraavissa projekteissa:

SIMHE - Supporting Immigrants in Higher Education in Finland

European Career Help and Occupational Orientation Play (EchooPlay), Erasmus+

Innovative European Career Guidance (IEUCG), Erasmus+Research

Väitöskirjani työotsikko on "Kestävää työelämää ja oppimista tukeva vuorovaikutusmuotoilu aikuisten maahanmuuttajien verkkokoulutuksessa"

Teen väitöskirjaa, jossa tutkin vuorovaikutusmuotoilua verkkokoulutuksissa. Erityisiä kiinnostuksenkohteitani tutkimuksessa ovat muun muassa opettajien ja oppijoiden digitaalinen kompetenssi ja sen hyödyntäminen, verkko-opettajaksi oppiminen, viestiminen verkossa ilman yhteistä kieltä, vuorovaikutustilanteiden struktutointi verkossa sekä verkko-ohjausprosessien muotoilu.Teaching

Olen opettanut ja ohjannut aikuisia maahanmuuttajia kotoutumiskoulutuksen verkkototeutuksessa ja ammattikorkeakoulussa yrittäjyysvalmennuksessa sekä opettajia ammattioppilaitoksissa, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Opetan suomen kieltä, verkkoviestintää, digitaalisten työkalujen hyödyntämistä opettajan työssä, verkkokirjoittamista ja -julkaisua sekä verkkokoulutuskokonaisuuksien tai koulutusten yksittäisten osa-alueiden rakentamista ja muotoilua erilaisiin verkkoympäristöihin. Erityisiä mielenkiinnon kohteitani opetuksessa ovat vuorovaikutustilanteiden ja ohjaustilanteiden rakentaminen verkossa, opiskelijoiden verkko-opiskelutaidot, opettajien verkko-opetusosaaminen sekä yhteisöjen muodostaminen verkossa.Publications

 • Lesson Learned of Tablet Course for Semi-literate Immigrants (2022)
  • AHFE International: Applied Human Factors and Ergonomics International
  Human Interaction & Emerging Technologies (IHIET-AI 2022): Artificial Intelligence & Future Applications Ahola Marja, Hartikainen Anita
  (
  Refereed article in conference proceedings (A4))


 • Learning Path Model for Immigrant Engineers (2021)
  • Research Reports from Turku University of Applied Sciences
  International Symposium on Advances in Technology Education 2021: Conference proceedings, August 17th-20th, Turku, Finland, part 2 Hartikainen Anita, Kivimäki Matti, Paukkala Pauliina, Tauriainen Mari, Hirard Tiina, Kamppari Heli,
  (
  Professional conference proceedings (D3))


 • The Immigrant Integration Online Training Program in Finland (2020)
  • International Convention on Information, Communication and Electronic Technology
  2020 43rd International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO) Anita Hartikainen, Marja Ahola, Mikko-Ville Apiola, Erkki Sutinen
  (
  Refereed article in conference proceedings (A4))Last updated on 2022-29-06 at 02:27