Samuel Pihasamuel.piha@utu.fi

+358 40 581 7601

Rehtorinpellonkatu 3

Turku

Työhuone: v3.10


ResearchGate

LinkedIn

Google Scholar


Asiantuntijuusalueet
Kuluttajatutkimus

Biografia

Koulutus

 • Markkinoinnin, erityisesti kuluttajatutkimuksen dosentti, 2020
 • KTT, markkinointi, 2018
 • KTM, talousmaantiede, 2014
 • KTK, talousmaantiede, 2014
 • Ylioppilas, 2010

Akateeminen työura

 • Dosentti, Turun yliopisto, 2022–
 • ​​​​​​​Tutkijatohtori, Vaasan yliopisto 2019–2022
 • Erikoistutkija (STYLE-projekti), Turun yliopisto, 2019–2020
 • Yliopisto-opettaja, Turun yliopisto, TSE Porin yksikkö, 2018
 • Vieraileva tutkija, Wilfrid Laurier University, Kanada, 2017
 • Tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, 2014–2018
Tutkimus

Olen kiinnostunut kuluttajatutkimuksen teoreettisista taustoista ja kuluttajapsykologian ja kulutussosiologian välisistä suhteista. Viime vuosina olen julkaissut tutkimuksia evoluutiopsykologiasta, kuluttajan voimaantumisesta, seksuaalisuuteen liittyvästä kuluttamisesta, ruokakulutuksesta ja ostokäyttäytymisestä. Metodologista kokemusta minulla on kyselytutkimuksista (sekä kenttätutkimuksista että kansainvälisistä survey -asetelmista), laadullista ja määrällistä otetta yhdistelevistä monimenetelmätutkimuksista sekä teoreettisista tutkimuksista. Olen aktiivinen tieteen popularisoija, ja tutkimukseni ovat usein olleet esillä erilaisissa medioissa.Opetus

Kuluttajatutkimus

Kuluttajakäyttäytyminen

Markkinoinnin perusteetJulkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2022-06-10 at 12:25