Satu Aaltonen
 M.Soc.Sc. / VTM

  • projektitutkijayrittäjyys (johtamisen ja yrittäjyyden laitos)


satu.aaltonen@utu.fi

+358 29 450 3955

+358 50 505 3630

Rehtorinpellonkatu 3

Turku

Työhuone4.23


ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0001-9092-1177

Asiantuntijuusalueet
työntekijälähtöset innovaatiot; maahanmuuttajayrittäjyys; sosiaalinen arvo; kulttuuri

Biografia
Olen työskennellyt projektitutkijana Turun kauppakorkeakoulun yrittäjyyden yksikössä vuodesta 2006. Aiemmat akateemiset toimeni Turun yliopistossa olivat koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa, tietojärjestelmätieteessä, kulttuurihistoriassa ja mediatutkimuksessa. Olen työskennellyt myös lyhyesti Turku Science Park'issa. Maisterintutkinnon sosiologiassa suoritin Turun yliopistossa vuonna 1998.
Tutkimus
Kiinnostukseni kohteita ovat yrittäjyyden sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet, työelämä ja yrittäjyyspolitiikka.

Tällä hetkellä tutkin maahanmuuttajien yrittäjyyttä ja sitä tukevia toimenpiteitä sekä kuntien muuttuvaa roolia palvelun tuottajista palveluintegraattoreiksi.

Aiemmin olen tutkinut mm. kulttuuriperinnön roolia yritysten arvonluonnissa, työmenetelmien yhteiskehittämistä ja työntekijöiden innovatiivista toimintaa, yritystuki-instrumenttien vaikuttavuutta ja liiketoiminnasta luopumista. Ennen yrittäjyyden yksikköön siirtymistäni olen ollut mukana tutkimassa mm. arjen tietotekniikan historiaa, tietojärjestelmien käyttöönottoa, kuntalaisvaikuttamista sekä työttömyyden ja aikuiskoulutuksen yhteyksiä.


Opetus

Toimin Social value creation ja YRY Yrittäjämäinen liiketoiminta -kurssien vastuuopettajana.Julkaisut
  
null
  
null
  
1/3
  
null
  
null
  


Last updated on 2023-12-07 at 11:43