Marja-Liisa Helasvuo
Professor


mlhelas@utu.fi

+358 29 450 2802

+358 46 923 3816

Hämeenkatu 1 A 14ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0003-0090-9997

ResearchGate profile
Asiantuntijuusalueet
Suomen kielen professori

Biografia
Suoritin maisterintutkinnon suomen kielessä Helsingin yliopistossa ja tohtorintutkinnon kielitieteessä University of California Santa Barbarassa 1997. Vuodesta 2005 olen toiminut suomen kielen professorina Turun yliopistossa.

Tutkimus
Olen tutkinut kieliopin ja vuorovaikutuksen välisiä suhteita sekä puhutussa että kirjoitetussa vuorovaikutuksessa. Tutkimukseni edustaa vuorovaikutuslingvistiikan tutkimussuuntaa. Olen kirjoittanut kirjan Syntax in the Making (Benjamins, 2001) ja lukuisia tieteellisiä artikkeleita. Olen toimittanut seuraavat kirjat: Grammar from the Human Perspective (yhdessä Lyle Campbellin kanssa, Benjamins, 2006), Discourses in interaction (yhdessä Marjut Johanssonin, Mia Raitaniemen ja Sanna-Kaisa Tanskasen kanssa, Benjamins, 2010) ja Subjects in constructions: canonical and non-canonical (yhdessä Tuomas Huumon kanssa, Benjamins, 2015). Olen toimittanut Journal of Pragmatics -lehdelle kaksi erikoisnumeroa: Discourse participants in interaction (yhdessä Robert Englebretsonin kanssa, Journal of Pragmatics, 2014) ja Units in responsive turns (yhdessä Elise Kärkkäisen ja Tomoko Endon kanssa, Journal of Pragmatics, 2017).

Opetus
Suomen kielioppi, diskurssianalyysi, vuorovaikutuslingvistiikka, digitaalinen vuorovaikutus

Julkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2022-29-06 at 02:42