Ilari Aalto
 


ilanaa@utu.fi
ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0002-9081-2488

ResearchGate profile
Asiantuntijuusalueet
Historiallisen ajan arkeologia, rakennusarkeologia, yleisöarkeologia, sosiaaliarkeologia, uskontohistoria

Biografia

Tutkin väitöskirjassani keskiaikaisista kivikirkoista löytyviä tiilentekijöiden merkkejä, joiden avulla on mahdollista jäljittää kivikirkkojen tuntemattomia rakentajia. Olen kiinnostunut keskiajan identiteeteistä, verkostoista ja uskonnosta. Muita arkeologisia mielenkiinnonkohteitani ovat historiallisen ajan esinekulttuuri ja esihistorialliset miekanhiontakivet ja kuppikivet. Minua kiinnostavat myös yleisöarkeologia eli arkeologien ja yleisön välinen vuorovaikutus ja tiedeviestintä. Minulla on laaja kokemus kaupunkiarkeologiasta, ja työskentelen arkeologina turkulaisessa Aboa Vetus Ars Nova -museossa. Arkeologin työni ohessa kirjoitan tietokirjoja arkeologiasta ja keskiajasta.Julkaisut
  
null
  
null
  
1/2
  
null
  
null
  


Last updated on 2023-22-08 at 09:28