Ilari Aaltoilanaa@utu.fi
ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-9081-2488

ResearchGate profile
Asiantuntijuusalueet
Historiallisen ajan arkeologia, rakennusarkeologia, yleisöarkeologia, sosiaaliarkeologia, uskontohistoria

Biografia

Teen arkeologian oppiaineessa väitöstutkimusta keskiaikaisissa kirkoissa olevista tiilentekijöiden merkeistä. Olen kiinnostunut keskiajan identiteeteistä, verkostoista ja kirkollisesta kulttuurista. Minua kiinnostaa myös yleisöarkeologia eli arkeologien ja yleisön välinen vuorovaikutus ja tiedeviestintä. Minulla on laaja kokemus kaupunkiarkeologiasta, ja työskentelen arkeologina turkulaisessa Aboa Vetus Ars Nova -museossa.Julkaisut


Last updated on 2022-28-11 at 15:29