Roni Gren
 PhD, Adjunct professor

Art History

rkgren@utu.fi
ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0001-5358-3295

Asiantuntijuusalueet
Taidehistoria, modernismi, taideteoria, avantgarde, surrealismi, eläintaide, ranskalainen filosofia, primitivismi.

Tutkimus

Olen toiminut tutkijana päätoimisesti huhtikuusta 2009 alkaen. Tutkimukseni ovat käsitelleet pääasiassa modernia taideteoriaa 1700-luvulta 1900-luvun jälkipuoliskolle ja ranskalaista filosofiaa. Käynnissä oleva tutkimusprojektini "Eläimen katse: taidehistoriallinen näkökulma ihmis–eläin-suhteeseen" avaa kolmen laajemman teeman kautta eläimen katseen merkityksiä 1700–1900-luvun taiteessa ja taideteoriassa. Aiempiin tutkimusprojekteihini ovat kuuluneet: "Eläimen kuolema: taidehistoriallinen perspektiivi, 1550–1950", joka kartoitti eläimen kuoleman kuvien merkitysulottuvuuksien muutoksia laajalla aikajänteellä;  "Esihistoria ja modernismi", jossa tutkin esihistorian merkitystä modernistiselle kuvataiteelle;  "Eläimen kuva ja moderni taideteoria", joka tarkasteli eläimen paikkaa moderneissa taideteorioissa; ja väitöstutkimukseni "Georges Bataille, historia ja taide", joka käsitteli surrealistiryhmän laitamilla vaikuttaneen ranskalaiskirjailija Georges Bataillen taidekirjoitustuotantoa ja taidefilosofiaa. Vuodesta 2016 vuoteen 2021 olin taidehistorian alan tieteellisen lehden Tahitin​​​​​​​ päätoimittajana.Julkaisut
  
null
  
null
  
1/3
  
null
  
null
  


Last updated on 2023-12-07 at 12:43