Veijo Vaakanainen
MA


rvkvaa@utu.fi

Arcanuminkuja 1

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0001-6732-8439

ResearchGate
Asiantuntijuusalueet
Toisen kielen oppiminen; Kolmannen kielen oppiminen; Ruotsi toisena kielenä; Kielten välinen vuorovaikutus; Systeemis-funktionaalinen kielitiede; Tekstilingvistiikka; L2-kirjoittaminen

Biografia

2016 - Jatko-opiskelija, Pohjoismaiset kielet, Turun yliopisto (rahoitus 2018 Svenska kulturfonden; 2019-2020 Svenska litteratursällskapet i Finland)

2018-2019 Ruotsin kielen päätoiminen tuntiopettaja (lukio ja peruskoulu), Lahden yhteiskoulu

2017 Projektitutkija, Pohjoismaiset kielet, Turun yliopisto (Helsekvenser i tre morfologiskt olika inlärarspråk)

2016-2017 Tuntiopettaja, saksan kieli, Turun yliopistoTutkimus
Tutkin väitöstutkimuksessani konnektorien käyttöä ruotsin oppijoiden teksteissä systeemis-funktionaalisesta ja kolmannen kielen oppimisen näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka eri taitotasoilla olevat oppijat ilmaisevat tekstin eri osien välisiä merkitys- ja riippuvuussuhteita heidän teksteissään sekä kuinka oppijat käyttävät eri kielellisiä resursseja heidän taustakielistään (L1, L2). Tutkin myös näppäilyntallennuksen avulla, kuinka oppijat käyttävät konnektoreja kirjoitusprosessin aikana.

Olen kiinnostunut myös oppimateriaalien, tietokoneavusteisen kielenoppimisen sekä vieraan kielen opettamisen tutkimisesta.


Opetus

2020-2021 Tuntiopettaja, Turun yliopisto & Åbo Akademi (kursseilla Ruotsin kielioppi 2, Grammatik, Fördjupad kurs i grammatik, Svenska som andraspråk)

2019-2020 Vastuuopettaja kursseilla Ajankohtaista tutkimusta pohjoismaisten kielten alalta & Suullinen tuottaminen ja sanaston laajentaminen

2018-2019 Ruotsin opettaja (lukio ja peruskoulu)

2017 Vastuuopettaja kurssilla Tieteellisen symposiumin järjestäminen

2016 - 2017 Tuntiopettaja, saksan kieli (kurssit Kieliopin peruskurssi, Kielioppi lauseiden ja tekstien näkökulmasta, Kielioppituutorointi)Julkaisut


Last updated on 2021-22-10 at 02:18