Article in a professional research book (D2)

Tulevaisuusperintö kulttuurisen kestävyysmurroksen välineenä
List of AuthorsSiivonen Katriina

EditorsHanna-Kaisa Aalto, Katariina Heikkilä, Pasi Keski-Pukkila, Maija Mäki, Markus Pöllänen

PublisherTulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

PlaceTurku

Publication year2022

Book title *Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä.

Title of seriesTulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja

Number in series1/2022

Start page444

End page458

ISBN978-952-249-562-4

eISBN978-952-249-563-1

ISSN1798-5498

URLhttps://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1

Self-archived copy’s web addresshttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/73934425


Abstract

Globaalit ekologiset ongelmat vähentävät elinympäristömme resilienssiä ja vaarantavat ihmisen ja monen muun elollisen elämän olosuhteet maapallolla. Tuon esille, että tarvitsemme kulttuurista kestävyysmurrosta tämän ratkaisemiseen. Etsin ja pohdin eettiseltä kannalta tähän uudenlaisia keinoja tulevaisuusperinnöstä. Perustan ajattelun kulttuuriin merkitysvälitteisenä prosessina tai virtana eli antroposemiosiksena. Kulttuurin virta toimii luonnon prosessin (semiosiksen) osana. Semiosiksen ja antroposemiosiksen avulla voi tehdä näkyväksi antisipatoristen toimintojen merkityksellistettyjä virtoja, jotka ovat koko ajan yhtenä juonteena vaikuttamassa maailman luontoperäisissä ja ihmistekoisissa materiavirroissa. Kestävyysmurros ei toteudu, jollei näitä kaikkia kyetä ottamaan toisiinsa liittyvinä huomioon. Määrittelen tulevaisuusperinnön keinoksi, jonka avulla ihmiset voivat luoda omaehtoisesti, yhdessä heille merkityksellistä taitoja kulttuurisen kestävyysmurroksen toteuttamiseksi.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-28-03 at 14:27