Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (D2)

Tulevaisuusohjaus: välineitä tulevaisuusajattelun ja -taitojen kehittämiseen
Julkaisun tekijätOllila Johanna, Miettinen Sari, Jokinen Leena

ToimittajaHanna-Kaisa Aalto, Katariina Heikkilä, Pasi Keski-Pukkila, Maija Mäki, Markus Pöllänen

KustantajaTurun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Julkaisuvuosi2022

Kirjan nimi *Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä

Sarjan nimiTulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja

Numero sarjassa1/2022

Aloitussivu416

Lopetussivun numero427

Sivujen määrä481

ISBN978-952-249-562-4

eISBN978-952-249-563-1

ISSN1798-5498

Verkko-osoitehttps://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1

Rinnakkaistallenteen osoitehttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/73932331


Tiivistelmä

Tulevaisuusohjaus on tulevaisuudentutkimuksen ja kokonaisvaltaisen ohjauksen lähtökohtien yhdistelmästä syntynyt ohjausmenetelmä, jota voi hyödyntää eri koulutuksen ja ohjauksen konteksteissa. Kiteytettynä kyse on tulevaisuudentutkimuksen perusteiden ja menetelmien soveltamisesta yksilön tai ryhmien tulevaisuusajattelun kehittämisessä ja ohjauksessa. Tulevaisuusohjauksessa ei keskitytä vain seuraavan askeleen tai valinnan miettimiseen, vaan oman ajattelun ja valintojen tarkasteluun ajallisesti ja sisällöllisesti laajemmassa kontekstissa. Keskeistä on kriittisyys, reflektio ja kokonaisvaltaisuus. Tulevaisuusohjauksessa tulevaisuutta tarkastellaan avoimena ja useita erilaisia mahdollisuuksia sisältävänä. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty vaan siihen voidaan vaikuttaa omilla teoilla ja valinnoilla. Tulevaisuusohjauksen menetelmät auttavat tunnistamaan eri vaihtoehtoja ja kehittämään ymmärrystä valintoihin vaikuttavista tekijöistä. Tässä artikkelissa esittelemme tulevaisuusohjauksen historiaa, keskeisiä käsitteitä ja elementtejä sekä sen soveltamista eri koulutuksen ja ohjauksen konteksteissa.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-28-03 at 14:29