Refereed journal article or data article (A1)

Määräysvalta vai mahdollisuus? Valta kansanedustajien muistitietohaastatteluissa.
List of Authors: Hyvärinen Matti, Latvala-Harvilahti Pauliina, Andrushchenko Mykola

Publisher: Valtiotieteellinen yhdistys

Publication year: 2021

Journal: Politiikka

Volume number: 63

Issue number: 4

eISSN: 2669-8617

DOI: http://dx.doi.org/10.37452/politiikka.98555

URL: https://doi.org/10.37452/politiikka.98555

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/68332414


Abstract

Vallan tutkijat ovat kiistelleet perinteisesti siitä, miten määritellä valta, jotta sen pätevä tutkiminen tulisi mahdolliseksi. Tässä artikkelissa kysytään, miten itse politiikan toimijat – tässä veteraanikansanedustajat haastatteluissaan – puhuvat ’vallasta’, eli millainen poliittisen toiminnan väline ’valta’ on. Kiinnostuksen kohteena on, ymmärtävätkö veteraaniedustajat vallan yksilölle kuuluvana määräysvaltana, yhteistyössä syntyvänä vaikutuksena vai kenties pelitilan luomisena. Keskeinen tulos on vallan monimerkityksellisyys, se on yhtä hyvin vastustamisen väline kuin oman toiminnan merkittävyyden arvioinnin väline. Artikkeli yhdistää käsitehistorian ja digitaalisen tiedonlouhinnan menetelmiä kooltaan laajan aineistokokoelman laadullisessa analyysissä.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 16:21