Published development or research report or study (D4)

Digiajan ensimmäinen pandemia: havaintoja ja tulkintoja Covid-19-kriisistä väestötason seuranta-aineiston perusteella.
List of Authors: Koivula Aki, Räsänen Pekka, Salminen Niklas, Marttila Eetu, Koiranen Ilkka

Publisher: University of Turku

Place: Turku

Publication year: 2021

Title of series: Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja

Number in series: 1

ISBN: 978-951-29-8494-7

ISSN: 2737-0909

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8494-7

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/67563391


Abstract

Tässä tutkimusraportissa tarkastelemme koronapandemian heijastumista suomalaiseen yhteiskuntaan pandemian ensimmäisen vuoden aikana. Tarkastelun ajanjakso sijoittuu vuoden 2020 huhtikuun ja marraskuun välille ja kohteena ovat suomenkielisen aikuisväestön kokemukset. Tutkimme suomalaisten näkemyksiä pandemiaan liittyvistä syistä ja seurauksista, mielipiteitä hallinnon onnistumisesta sekä arkipäivän kokemuksia laajojen seuranta-aineistojen avulla. Väestöryhmittäisiä vertailuja tehdään esimerkiksi iän, sukupuolen, koulutusasteen, taloudellisen aktiivisuuden ja mediakulutuksen perusteella


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 16:20