Refereed review article in scientific journal (A2)

Persoonallisuus sairautena - Käsityksiä rajatilan ja persoonallisuushäiriöiden suhteesta ja taustasta
List of AuthorsKorkeila J, Karlsson H

PublisherSuomen Lääkäriliitto

Publication year1998

Journal acronymSuom Lääkäril

Volume number53

Issue number5

Start page427

End page431

URLhttps://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/persoonallisuus-sairautena-kasityksia-rajatilan-ja-persoonallisuushairioiden-suhteesta-ja-taustasta/Last updated on 2021-12-10 at 08:52