A1 Journal article – refereed

På Amos Andersons Marker. Bergsrådet och jordanskaffningslagen
List of Authors: Kauhanen Riku, Kleemola Olli

Publication year: 2021

Journal: Historisk Tidskrift För Finland

Issue number: 1Last updated on 2021-02-09 at 10:19