A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Suomalaisen varhaiskasvatuksen työ- ja toimintatavat opetussuunnitelmissa
Julkaisun tekijät: Kinos Jarmo, Rosqvist Leif, Alho-Kivi Hanna, Korhonen Riitta

Kustantaja: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

Julkaisuvuosi: 2021

Journal: Kasvatus ja Aika

Volyymi: 15

Julkaisunumero: 2

eISSN: 1797-2299

DOI: http://dx.doi.org/10.33350/ka.99664

Verkko-osoite: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/99664


Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tarkastellaan suomalaisen varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmissa ja ohjausdokumenteissa esiintyneitä työ- ja toimintatapoja päivähoitolain (36/1973) voimaantulosta varhaiskasvatuslain (540/2018) voimaantuloon. Tutkimuskysymyksenä on, miten lastentarhametodiikasta on edetty tämän päivän varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan. Artikkelissa pyritään käsitteen käytön yksityiskohtaiseen kuvaukseen sisällönanalyysia käyttäen. Artikkelin aineiston muodostavat varsinaiset opetussuunnitelmat ja niihin verrattavat ohjausasiakirjat. Johtopäätöksenä työtapojen kuvauksissa voi erottaa kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa 1970-luvun alusta 1990-luvulle työtavat heijastivat lapsikeskeistä fröbeliläisyyttä, ja tästä eteenpäin lapsilähtöisyyttä. Fröbeliläiset työtavat ovat osin säilyttäneet asemansa myös lapsilähtöisissä kuvauksissa.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-31-08 at 10:01