Article or data-article in scientific journal (B1)

Monialaisen koulutuksen hyödyt monin verroin panoksia suuremmat
List of Authors: Raukola-Lindblom Marjaana, Salminen Jaanet, Kaukinen Mary-Ann, Tuominen Miia, Österholm Erika, Karrasch Mira

Publisher: Yliopistopedagogiikan asiantuntija- ja yhteistyöverkosto Peda-forum

Publication year: 2021

Journal: Yliopistopedagogiikka

Volume number: 28

Issue number: 1

eISSN: 2242-8070

URL: https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2021/05/28/monialaisen-koulutuksen-hyodyt-monin-verroin-panoksia-suuremmat/

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/57003711


Abstract

Sosiaali-, terveys- sekä kasvatus- ja opetusalojen työpaikoilla tehdään
paljon moniammatillista yhteistyötä palvelujen piirissä olevien
henkilöiden terveyden, hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja oppimisen
edistämiseksi. Moniammatillisen osaamisen opetus on kuitenkin näiden
koulutusalojen kesken toistaiseksi hyvin vähäistä. Turun korkeakoulujen
yhdentoista koulutusalan yhteistyönä toteuttaman Moniammatillinen
osaaminen hoidossa, kuntoutuksessa ja opetuksessa (Monelle)
-opintojakson tavoitteena on asiakkaan tarpeista lähtevän
moniammatillisen yhteistyön oppiminen. Monelle on monialaisuutensa
osalta laajimpia opetuskokonaisuuksia Suomessa ja sen toteuttaminen
vaatii jatkuvaa kehitystyötä toimijoiden kesken. Tässä artikkelissa
kuvataan Monellen sisältöjä ja toteutustapoja sekä pohditaan
opintojakson kehittämistä monialaisen koulutuksen ja sen järjestämisen
haasteiden näkökulmasta. Lähestymme korkeakoulujen ja toimijoiden
välistä yhteistyötä käsitteellä monialaisuus, ja Monelle-opintojaksolla
oppimista ja toimimista käsitteellä moniammatillisuus.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 18:32