B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä

Välineitä kriittiseen tasa-arvolukutaitoon
Julkaisun tekijät: Anne Laiho

Kustantaja: Kansanvalistusseura

Julkaisuvuosi: 2020

Journal: Aikuiskasvatus

Volyymi: 40

Julkaisunumero: 4

eISSN: 2490-0427

Verkko-osoite: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100551/58074


Tiivistelmä

Kirja-arvio teoksesta: Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg & Hanna Ylöstalo (toim.) (2020). Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia. Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin. Gaudeamus. 328 sivua.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 08:57