Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4)

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelma 2021–2030 : Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi
Julkaisun tekijät: Karila Kirsti, Alila Kirsi, Penttinen Sanna, Töytäri Aija, Mårtensson Anne, Nevanen Saila, Niiranen Juha-Petri, Leskinen Helena, Chydenius Heidi, Rutanen Niina, Helminen Jari, Lipponen Lasse, Ahtikari Merja, Heikkilä Mia, Askola-Vehviläinen Sole, Forss-Pennanen Pirjo, Katajisto Marjo, Lahdenperä-Laine Jaana, Lahtinen Jarkko, Rusi Meeri, Pérez Johanna, Salonen Taija, Setälä Auli, Siitonen Eva, Takolander Hanna, Tyni Jukka-Pekka, Ylitapio-Mäntylä Outi, Arkko Taisto, Kuosmanen Anu, Rinne Päivi, Vlasov Janniina, Lehtiniemi Soili, Silvén Maarit, Sajaniemi Nina, Alasuutari Maarit, Kinos Jarmo, Koivisto Markku, Lahin Laura, Pyyny Heidi, Salenius Anton, Säkkinen Sanna, Hjelt Hanna, Junttila Niina, Silvennoinen Saija, Kokko-Muhonen Outi, Westerlund Beatrice

Kustantaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Julkaisuvuosi: 2021

Sarjan nimi: Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Numero sarjassa: 3

eISBN: 978-952-263-876-2

ISSN: 1799-0351

Verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-876-2


Tiivistelmä

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi työskenteli vuosina
2019–2020 ja laati ehdotuksen varhaiskasvatuksen koulutusten
kehittämisohjelmaksi vuosille 2021–2030. Se koostuu suosituksista
varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämiseksi sekä niiden perusteluista.
Ensimmäisessä luvussa kuvataan foorumin työskentelyä. Toinen luku
taustoittaa kansainvälistä ja kansallista kontekstia, jossa koulutusten
kehittäminen tapahtuu. Kolmas luku esittelee tutkimusjaostossa tehtyä
tutkimuskirjallisuuden kartoitusta. Neljännessä luvussa esitetään
osaamisprofiilijaoston laatima jäsennys tutkintokoulutusten tuottamasta
osaamisesta kaikille yhteisen osaamisen ja ammattiryhmittäin eriytyneen
osaamisen alueilla. Viides luku paneutuu varhaiskasvatuksen henkilöstö-
ja koulutustarpeiden määrälliseen ennakointiin. Kuudes luku avaa
varhaiskasvatuksen koulutusten nykytilannetta tutkintokoulutuksissa,
niiden joustavissa koulutuspoluissa ja täydennyskoulutuksessa.Lopuksi kootaan yhteen foorumin työskentelyn aikana muotoutuneet
havainnot ja esitetään varhaiskasvatuksen koulutusten
kehittämissuositukset neljän teeman alla:

- nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää vahvaa ammatillista osaamista

- varhaiskasvatuksen työvoimatarpeeseen vastataan ennakoinnilla ja joustavilla koulutuspoluilla

- varhaiskasvatuksen koulutuksia tulee kehittää yhteistyössä ja

- varhaiskasvatuksen veto- ja pitovoimaa vahvistetaan koulutusten ja työympäristöjen laatua ja yhteistyötä kehittämällä.


Last updated on 2021-24-06 at 08:18