D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa

Muodon ja sisällön analyysi kertomuksissa
Julkaisun tekijät: Karttunen Laura, Lehtimäki Markku

Kustantaja: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Paikka: Tampere

Julkaisuvuosi: 2021

Kirjan nimi *: Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja

Verkko-osoite: https://www.fsd.tuni.fi/palvelut/menetelmaopetus/Last updated on 2021-24-06 at 11:49