D2 Article in a professional research book

TARU - lukemisen iloa yhteisön ja taiteen kautta
List of Authors: Juli-Anna Aerila, Merja Kauppinen

Publisher: Turun yliopisto; Rinnalla-hanke; Opetushallitus

Publication year: 2020

Book title *: Rinnalla : Taide, kerronta ja sosiaalisemotionaalinen oppiminen varhaiskasvatuksessa

Number of pages: 17

eISBN: 978-951-29-8286-8

URL: https://sites.utu.fi/rinnalla/wp-content/uploads/sites/56/2021/01/rinnalla_e-kirja.pdfDownloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 11:54