Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (B2)

Flickboken som kvinnoemancipationens dotter. Hur flicklitteraturen fann sin väg till Finland
Julkaisun tekijät: Päivi Lappalainen

Paikka: Åbo

Julkaisuvuosi: 2020

Kirjan nimi *: Vill jag vistas här bör jag byta blick. Texter om litteratur, miljö och historia tillägnade Pia Maria Ahlbäck

Sivujen määrä: 13

ISBN: 978-952-12-3984-7

eISBN: 978-952-12-3985-4

Verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-12-3985-4Last updated on 2021-24-06 at 11:35