B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä

Effekten av explicit undervisning på inlärning av explicit och implicit kunskap om ordföljden i svenska - Lectio praecursoria i ämnet nordiska språk vid Åbo universitet 6.3.2020
Julkaisun tekijät: Anne-Maj Åberg

Kustantaja: Föreningen för nordisk filologi

Julkaisuvuosi: 2020

Journal: Folkmålsstudier

Volyymi: 58

Verkko-osoite: https://journal.fi/folkmalsstudierLast updated on 2021-24-06 at 10:23