B1 Journal article

Merikotkan suojelukeskustelu Suomessa 1900-luvun alussa
List of Authors: Kataja Meeri, Laakkonen Simo

Place: Finland

Publication year: 2020

Journal: Luonnon Tutkija

Issue number: 1

URL: https://www.vanamo.fi/sites/vanamo.fi/files/LT2019_1 (Sivu 02).pdf


Abstract
Merikotkaa koskenut tutkimus ja keskustelu on
kohdistunut merikotkakannan aallonpohjaan 1960- ja 1970-luvun taitteessa, sitä
seuranneisiin suojelutoimiin ja kannan viimeaikaiseen toipumiseen. Artikkelimme tarkastelee poikkeuksellisesti Suomessa 1900-luvun alussa käytyä
merikotkan suojelukeskustelua. Lähestymme teemaa pääasiassa metsästäjien ja
luonnontutkijoiden näkökulmasta.
Minkälaisen ympäristöpoliittisen nämä toimijat valitsivat yli sata vuotta sitten
käydyssä merikotkakeskustelussa: luonto- vai
ihmiskeskeisen?


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 09:30