A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Houkuttelevan asumisen ainekset
Julkaisun tekijät: Jenni Kuoppa, Sini Saarimaa, Sampo Ruoppila, Markus Laine, Niina Nieminen, Risto Haverinen

Kustantaja: Yhdyskuntasuunnittelun seura ry

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2020

Journal: Yhdyskuntasuunnittelu

Lehden akronyymi: YS-lehti

Volyymi: 58

Julkaisunumero: 2

eISSN: 1459-6806

DOI: http://dx.doi.org/10.33357/ys.95604

Verkko-osoite: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/95604


Tiivistelmä
Asukas- ja käyttäjälähtöinen suunnittelu vaatii tuekseen laajempaa ymmärrystä asumisen arjesta. Artikkelissa vastataan haasteeseen tarkastelemalla asukkaiden näkemyksiä asumisen koetuista laatutekijöistä. Tarkastelu perustuu tarjoumateoriaan, jota sovellettiin osallistavaa valokuvamenetelmää hyödyntävien fokusryhmähaastattelujen analyysissa. Tulokset nostavat esiin sellaisia houkuttelevan asumisen aineksia, joita on käsitelty toistaiseksi vain vähän tutkimuskirjallisuudessa. Tavoitteena oli rakentaa siltaa asukkaiden eletyn arjen ja tarjoumien todellisuudesta kohti suunnittelua. Asukaskokemusten perusteella on siis muotoiltu myös suunnittelussa hyödynnettäviä periaatteita.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 09:56