Refereed journal article or data article (A1)

Houkuttelevan asumisen ainekset
List of Authors: Jenni Kuoppa, Sini Saarimaa, Sampo Ruoppila, Markus Laine, Niina Nieminen, Risto Haverinen

Publisher: Yhdyskuntasuunnittelun seura ry

Place: Helsinki

Publication year: 2020

Journal: Yhdyskuntasuunnittelu

Journal acronym: YS-lehti

Volume number: 58

Issue number: 2

eISSN: 1459-6806

DOI: http://dx.doi.org/10.33357/ys.95604

URL: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/95604

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/49707538


Abstract
Asukas- ja käyttäjälähtöinen suunnittelu vaatii tuekseen laajempaa ymmärrystä asumisen arjesta. Artikkelissa vastataan haasteeseen tarkastelemalla asukkaiden näkemyksiä asumisen koetuista laatutekijöistä. Tarkastelu perustuu tarjoumateoriaan, jota sovellettiin osallistavaa valokuvamenetelmää hyödyntävien fokusryhmähaastattelujen analyysissa. Tulokset nostavat esiin sellaisia houkuttelevan asumisen aineksia, joita on käsitelty toistaiseksi vain vähän tutkimuskirjallisuudessa. Tavoitteena oli rakentaa siltaa asukkaiden eletyn arjen ja tarjoumien todellisuudesta kohti suunnittelua. Asukaskokemusten perusteella on siis muotoiltu myös suunnittelussa hyödynnettäviä periaatteita.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 18:02