D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa

Yksin maahan tulleen lapsen uskonnon ja kulttuuritaustan huomioiminen perhesijoituksissa
Julkaisun tekijät: Kia Katarina Lundqvist

Kustantaja: Pelastakaa Lapset ry

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2019

Kirjan nimi *: Kotouttavan perhehoidon valmennuksen käsikirja

Sarjan nimi: Pelastakaa Lapset ry:n julkaisusarja

Numero sarjassa: 27

ISBN: 978-952-7112-48-9

eISBN: 978-952-7112-49-6

Verkko-osoite: https://pelastakaalapset.s3.eu-west-1.amazonaws.com/main/2019/05/23130459/Pela_Kotouttavan-perhehoidon-valmennuksen-kasikirja.pdf


Tiivistelmä

Ilman huoltajaa maahan
tulleet lapset ja perhehoito

Suomeen tulee vuosittain
lapsia ja nuoria ilman vanhempiaan hakemaan turvapaikkaa. Ilman huoltajaa
tulleilla lapsilla on monenlaisia haasteita arjessa: yksinäisyys, ystävien ja
luotettavien aikuisten puute, huoli perheestä sekä nuorelle kasaantuneet
paineet onnistumisesta ja pärjäämisestä.


Suomessa alle 16-vuotiaat
lapset on pääasiallisesti majoitettu ryhmäkoteihin ja oleskeluluvan saamisen
jälkeen he ovat siirtyneet perheryhmäkoteihin. Perhehoidossa asumista ei
Suomessa juurikaan ole käytetty. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen (LOS)
mukaan jokaisella lapsella on oikeus perheeseen. Niissä tilanteissa, joissa
lapsi ei voi saada omaa perhettään Suomeen, lapsen tulee saada erityistä
suojelua, tukea ja hoitoa valtiolta. Tällainen hoito voi olla esimerkiksi
perhehoitoa. Muualla Euroopassa perhehoidosta on hyviä kokemuksia: lapset
kotoutuvat ja voivat paremmin kuin


Last updated on 2021-24-06 at 09:35