Article in a professional research book (D2)

Yksin maahan tulleen lapsen uskonnon ja kulttuuritaustan huomioiminen perhesijoituksissa
List of Authors: Kia Katarina Lundqvist

Publisher: Pelastakaa Lapset ry

Place: Helsinki

Publication year: 2019

Book title *: Kotouttavan perhehoidon valmennuksen käsikirja

Title of series: Pelastakaa Lapset ry:n julkaisusarja

Number in series: 27

Start page: 78

End page: 82

ISBN: 978-952-7112-48-9

eISBN: 978-952-7112-49-6

URL: https://pelastakaalapset.s3.eu-west-1.amazonaws.com/main/2019/05/23130459/Pela_Kotouttavan-perhehoidon-valmennuksen-kasikirja.pdf

Self-archived copy’s web address: https://www.pelastakaalapset.fi/palvelut-kunnille/perhehoito/ilman-huoltajaa-maahan-tulleet-lapset/


Abstract

Ilman huoltajaa maahan
tulleet lapset ja perhehoito

Suomeen tulee vuosittain
lapsia ja nuoria ilman vanhempiaan hakemaan turvapaikkaa. Ilman huoltajaa
tulleilla lapsilla on monenlaisia haasteita arjessa: yksinäisyys, ystävien ja
luotettavien aikuisten puute, huoli perheestä sekä nuorelle kasaantuneet
paineet onnistumisesta ja pärjäämisestä.


Suomessa alle 16-vuotiaat
lapset on pääasiallisesti majoitettu ryhmäkoteihin ja oleskeluluvan saamisen
jälkeen he ovat siirtyneet perheryhmäkoteihin. Perhehoidossa asumista ei
Suomessa juurikaan ole käytetty. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen (LOS)
mukaan jokaisella lapsella on oikeus perheeseen. Niissä tilanteissa, joissa
lapsi ei voi saada omaa perhettään Suomeen, lapsen tulee saada erityistä
suojelua, tukea ja hoitoa valtiolta. Tällainen hoito voi olla esimerkiksi
perhehoitoa. Muualla Euroopassa perhehoidosta on hyviä kokemuksia: lapset
kotoutuvat ja voivat paremmin kuin


Last updated on 2021-24-06 at 09:35