Text book, professional manual or guide or a dictionary (D5)

Kielestä koppi – Oppimateriaali kielitietoiseen perusopetukseen
List of Authors: Jenni Alisaari, Emese Jäppinen, Niina Kekki, Riia Kivimäki, Susanna Kivipelto, Kiia Kuusento, Elisa Lehtinen, Anniina Raunio, Elisa Repo, Salla Sissonen, Maria Tyrer, Heli Vigren

Publication year: 2020

ISBN: 978-951-29-8141-0

eISBN: 978-951-29-8140-3

URL: https://sites.utu.fi/minasta-ja-kielesta-kiinni/yhteystiedot/kielesta-koppi/

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/49300788


Abstract

Ota kielestä koppi, kesytä kielitietoisuus ja opasta oppilaasi kiehtovalle matkalle kielten ulottuvuuksiin! Kielestä koppi ja Minästä kiinni -oppimateriaalipari sisältää toiminnallisia, yhteisöllisiä ja innostavia tehtäviä kielitietoiseen oppimiseen ja monikielellisten taitojen kehittämiseen sekä moninaisten identiteettien tarkasteluun. Tehtäviä tukee tiivis pedagoginen teoriaosuus. Tämän materiaalin avulla opettajan on helppo tuoda opetussuunnitelman edellyttämä kieli- ja kulttuuritietoisuus osaksi opetusta! Kielestä koppi -materiaali tarjoaa strategioita lukemiseen ja kirjoittamiseen, kieleilyyn ja kielitietoisuuden lisäämiseen. Lisäksi se herättelee valmiuksia kielten oppimiseen sekä antaa tukea monikielisten oppilaiden huomioimiseen. Oppimateriaalia voidaan käyttää kaikissa oppiaineissa sekä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla. Materiaali on kehitetty Turun yliopistolla yhteistyössä alan eri asiantuntijoiden ja opettajien kanssa.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 18:01