A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Muuttuuko isien vertaistuen tarve lapsen syntymän jälkeisinä vuosina? Seurantatutkimus isien suhtautumisesta vertaistukeen ja vertaistuen kehittämiseen
Julkaisun tekijät: Marko Lähteenmäki, Päivi Pihlaja, Eero Laakkonen

Kustantaja: Suomen varhaiskasvatus

Julkaisuvuosi: 2020

Journal: Journal of Early Childhood Education Research

Volyymi: 9

Julkaisunumero: 2

eISSN: 2323-7414

Verkko-osoite: https://jecer.org/fi/muuttuuko-isien-vertaistuen-tarve-lapsen-syntyman-jalkeisina-vuosina-seurantatutkimus-isien-suhtautumisesta-vertaistukeen-ja-vertaistuen-kehittamiseen/


Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkasteltiin ydin- ja uusperheiden isien asennoitumista
vertaistukeen ja isien väliseen keskusteluun, lapsen syntymän jälkeisinä
vuosina. Tutkimus on osa vuonna 2007 käynnistynyttä Hyvän kasvun
avaimet -seurantatutkimusta, joka perustuu varsinaissuomalaisilta
perheiltä kerättyyn tietoon (n = 1797). Tässä tutkimuksessa keskitytään
samojen isien antamiin vastauksiin perheen lapsen ollessa vuoden (n =
1069) ja kolmen vuoden (n = 720) ikäinen. Konfirmatoriseen
faktorianalyysiin perustuva mallinnus ja tulokset osoittivat, että isien
vertaistuen tarve on tärkeää isille, etenkin lapsen ollessa vuoden
ikäinen, mutta kyseessä ei ole pysyvä ilmiö, sillä tulosten mukaan
vertaistuen tarve laskee lapsen kolmanteen ikävuoteen mennessä. Lisäksi
tulokset osoittivat, että korkeamman ammattiaseman omaavat isät kokivat
vähemmän tarpeelliseksi uuden vertaistoiminnan kehittämisen.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 12:04