Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö (G1)

Material Study, Conservation and Plan for Restoration of a 17th Century Oil Painting on Canvas : ”Judith and Her Maidservant” in the Helsinki Art Museum Collection
Julkaisun tekijätEmilia Laaksovirta

KustantajaMetropolia ammattikorkeakoulu

PaikkaHelsinki

Julkaisuvuosi2020

Sivujen määrä74

Verkko-osoitehttp://www.theseus.fi/handle/10024/338624

Rinnakkaistallenteen osoitehttps://research.utu.fi/converis/portal/Publication/48866687


Tiivistelmä

Opinnäytetyön päätavoitteena oli suorittaa materiaalitutkimuksia Helsingin taidemuseon (HAM) kokoelmissa olevalle kankaalle maalatulle öljyvärimaalaukselle Judith ja palvelijatar. Teos on tullut Helsingin taidemuseon kokoelmiin lahjoituksena Helsingin kaupunginmuseolta, johon sen oli lahjoittanut Otto Wladimir Furuhjelm. Furuhjelm oli hankkinut teoksen Venäjältä 1800-luvulla.

Teos on ajoitettu 1600-luvun alkuun ja attribuoitu ranskalaiselle taiteilijalle, Pierre Mignardille, perustuen 1800-luvulla laadittuun ja notaarin vahvistamaan luetteloon Furuhjelmin taidekokoelmasta. Norjan kansallismuseon kokoelmissa Oslossa on kuitenkin lähes identtinen teos, joka on attribuoitu materiaali- ja taidehistoriallisten tutkimusten perusteella Orazio tai Artemisia Gentileschille.

Materiaalitutkimusten tavoitteena oli selvittää, ovatko HAM:n maalauksen materiaalit ja tekniikat 1600-luvulla käytössä olleita ja ovatko ne samankaltaisia kuin Oslon vastaavassa teoksessa. Materiaalitutkimuksen osana selvitettiin myös teokselle aiemmin tehtyjä konservointi- ja restaurointitoimenpiteitä.

Materiaalitutkimuksien lisäksi teokselle tehtiin opinnäytetyön aikana konservointitoimenpiteinä maalinkiinnitystä ja lakan osittainen poisto tai ohennus. Osana opinnäytetyötä esitetään suunnitelma konservoinnin ja restauroinnin loppuun saattamiseksi.

Tehdyt materiaalitutkimukset vahvistivat, että HAM:n maalauksessa käytetyt materiaalit ja tekniikat ovat sellaisia, jotka ovat olleet yleisesti käytössä 1600-luvun öljyvärimaalauksissa, ja että ne suurilta osin ovat samankaltaisia Oslossa olevan teoksen kanssa. Jatkossa maalausmateriaalien ja -tekniikoiden vertaileva tutkimus Oslon Judithin ja muiden Gentileschiin liitettyjen maalausten kanssa voisi antaa lisää tietoa HAM:n maalauksen attribuointiin.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 10:07