A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Lurjuksista kunnon kansalaisia? Kansalaisten asennoituminen toimeentulotuen saajiin 2012-2018.
Julkaisun tekijät: Johanna Kallio, Lotta Lintunen, Mikko Niemelä, Helena Blomberg, Christian Kroll

Kustantaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläketurvakeskus, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, Kelan tutkimus ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

Julkaisuvuosi: 2020

Journal: Yhteiskuntapolitiikka

Lehden akronyymi: YP

Volyymi: 85

Julkaisunumero: 3

eISSN: 1458-6118

Verkko-osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020061042664


Tiivistelmä

Tutkimuksessa analysoidaan kansalaisten asennoitumista toimeentulotuen saajien
ansaitsevuuteen. Artikkelin fokus on kansalaisten mielipiteissä, jotka koskevat toimeentulotuen
saajien kontrollia omasta tilanteestaan, heidän avuntarvettaan sekä
sitä, missä määrin toimeentulotuen asiakkuus voi koskea ketä tahansa. Tulosten mukaan
toimeentulotuen asiakkaiden syyllistäminen avun tarpeestaan on vähentynyt.


Last updated on 2021-24-06 at 10:13