Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (B2)

Eriarvoisuus koulutuksessa
Julkaisun tekijät: Kailaheimo-Lönnqvist Sanna, Kilpi-Jakonen Elina, Niemelä Mikko, Prix Irene

Kustantaja: Kalevi Sorsa -säätiö

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2020

Kirjan nimi *: Eriarvoisuuden tila Suomessa 2020

ISBN: 978-952-5689-90-7

eISBN: 978-952-5689-91-4

Verkko-osoite: https://sorsafoundation.fi/eriarvoisuuden-tila-suomessa-2020/


Tiivistelmä

Luvussa vertaillaan koulutukseen hakeutumista, koulutuksen läpäisyä sekä työmarkkinoille kiinnittymistä äidinkielen, sukupuolen ja perhetaustan mukaan. Tutkijoiden mukaan eriarvoisuutta vähentävää politiikkaa olisivat oppivelvollisuuden pidentäminen kiinnittäen huomiota alakohtaisiin aloituspaikkoihin, korkeakoulujen aloituspaikkojen määrän lisääminen, maahanmuuttotaustaisten nuorten koulutussiirtymien turvaaminen, koulutusjärjestelmän avoimuus aikuisille sekä koulutukseen liittyvä kokonaisvaltainen näkökulma.


Last updated on 2022-13-06 at 13:22