Published development or research report or study (D4)

Rysäkalastuksen tekniikka ja ammatillinen tietotaito silakan tutkimuksen käyttöön-pilottitutkimus 2019-2020 - väliraportti
[Hankenumero: 93977]

List of Authors: Jari Hänninen, Johannes Sahlstén

Publisher: Turun yliopisto

Place: Turku

Publication year: 2020

DOI: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.14334.00326

URL: https://www.researchgate.net/publication/343345841_Rysakalastuksen_tekniikka_ja_ammatillinen_tietotaito_silakan_tutkimuksen_kayttoon-pilottitutkimus_2019-2020_-_valiraportti_Hankenumero_93977

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/48529328


Abstract

Hankkeen tarkoituksena on välittää silakan rysäkalastuksen tekniikkaa ja osaamista ammattikalastajilta Livian ammattioppilaitoksen opiskelijoille sekä tuottaa näyteaineistoa Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen vuonna 1984 alkaneelle silakkatutkimusprojektin hankkeille. Rysäkalastushanke on kaksivuotinen (2019-2020) ja on Saaristomeren kalatalousstrategian ja EMKR Suomen toimintaohjeiden mukainen perustuen paikalliseen osaamiseen ja tarpeisiin. Tämä väliraportti on tehty kuvaamaan hankkeessa vuonna 2019 tehtyjä toimia samaisen vuoden maksuhakemusta varten.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 17:55