Artikkeli ammattilehdessä tai kirjoitus ammatillisessa blogissa (D1)

Kroonisen kivun varhainen ohjelmoituminen
Julkaisun tekijät: Matinolli Hanna-Maria, Kajantie Eero

Kustantaja: Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry

Julkaisuvuosi: 2020

Journal: Kipuviesti

Volyymi: 23

Julkaisunumero: 1

Verkko-osoite: https://www.skty.org/kipuviesti/kipuviesti-1-2020/


Tiivistelmä

Kroonisen kivun etiologia on monisyinen ja mekanismit sekä ilmeneminen vaihtelevaa.
Kroonisen kivun taustalla on kuitenkin tunnistettu olevan tiettyjä yhtäläisiä prosesseja,
kivun sijainnista ja alkusyistä riippumatta. Tällaisia ovat muutokset kipuviestejä kuljettavassa
järjestelmässä ja alentunut kipukynnys. Viimeisen noin 20 vuoden aikana on alettu
pohtia, voiko elämän varhaisvaiheilla olla merkitystä näiden kivun kroonistumista välittävien
mekanismien kehittymisen kannalta. Jotta kivun kroonistumista voitaisiin ehkäistä, meidän
tulee ymmärtää kroonistumiseen johtavia syitä. Tässä artikkelissa kuvaamme lyhyesti kivun
varhaista ohjelmoitumista kuvaavaa tutkimusnäyttöä, mahdollisia taustamekanismeja sekä
ilmiön kliinistä merkitystä.


Last updated on 2021-24-06 at 10:28