Popularised article or blog post (E1)

Digitaaliset kansalaistaidot kertyvät nuorten vapaa-ajan käyttökokemuksista
List of Authors: Meri-Tuulia Kaarakainen

Publisher: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Place: Helsinki

Publication year: 2020

Journal: Verke : blogi

Issue number: 26.2.2020

URL: https://www.verke.org/blog/digitaaliset-kansalaistaidot-kertyvat-nuorten-vapaa-ajan-kayttokokemuksista/

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/46048902


Abstract

Huolimatta digitaalisten teknologioiden laajasta levittäytymisestä eri elämänalueille ja osaksi nuorten tavanomaista arkipäivää digitalisaatioon liittyy myös nuorten keskuudessa eriarvoisuutta. Nuorten ylenmääräinen digikäyttö taikka digitaalisesti välittyneen kommunikaation mukanaan tuomat vaarat puhuttavat julkisuudessa usein enemmän kuin niiden mahdollistamat hyödyt. Niin riskit kuin mahdollisuudetkin jakavat kuitenkin yhteisenä piirteenään sen, että ne ovat epätasaisesti jakautuneet nuorten keskuudessa. Tyypillistä on, että niin riskit kuin hyödytkin kasautuvat toisille nuorille toisten välttyessä suuremmilta riskeiltä tai jäädessä paitsi digitalisaation mahdollistamista hyödyistä elämässään.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 17:47