Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1)

Elämän voima luonnon kuvissa. Björn Soldanin valokuvia Henri Bergsonin ajatusten kautta tarkasteltuina
Julkaisun tekijät: Johanna Frigård

Kustantaja: Taidehistorian seura

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2019

Journal: TAHITI

Lehden akronyymi: Tahiti

Volyymi: 9

Julkaisunumero: 2

Aloitussivu: 39

Lopetussivun numero: 54

eISSN: 2242-0665

DOI: http://dx.doi.org/10.23995/tht.88070

Verkko-osoite: https://tahiti.journal.fi/article/view/88070

Rinnakkaistallenteen osoite: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/45092246


Tiivistelmä

Artikkelissa ”Elämän voima luonnon kuvissa. Björn Soldanin valokuvia
Henri Bergsonin ajatusten kautta tarkasteltuina” tarkastelen otteita
elo- ja valokuvaaja Björn Soldanin (1902–1953) elämästä ja
valokuvatuotannosta. Etsin hänen aiemmin uusasiallisuuden ja modernismin
selkeyden tavoittelun kautta tulkituista kuvistaan pyrkimystä välittää
kohteiden sisäistä elämänvoimaa ja rytmiä. Tässä käytän apunani filosofi
Henri Bergsonin (1859–1941) ajatuksia elämän todellisuudesta ajan
kulumisena, liikkeenä ja muutoksena. Molemmille luonnon tarkkailu oli
avain todellisuuden ymmärrykseen. Hyödynnän myös Bergsonin käsitystä
muistista, ja laajennan Soldanin kuvien tulkintaa asettamalla ne hänen
luontoyhteyttä muovanneiden elämänvaiheidensa yhteyteen.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 17:38