Refereed journal article or data article (A1)

Elämän voima luonnon kuvissa. Björn Soldanin valokuvia Henri Bergsonin ajatusten kautta tarkasteltuina
List of Authors: Johanna Frigård

Publisher: Taidehistorian seura

Place: Helsinki

Publication year: 2019

Journal: TAHITI

Journal acronym: Tahiti

Volume number: 9

Issue number: 2

eISSN: 2242-0665

DOI: http://dx.doi.org/10.23995/tht.88070

URL: https://tahiti.journal.fi/article/view/88070

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/45092246


Abstract

Artikkelissa ”Elämän voima luonnon kuvissa. Björn Soldanin valokuvia
Henri Bergsonin ajatusten kautta tarkasteltuina” tarkastelen otteita
elo- ja valokuvaaja Björn Soldanin (1902–1953) elämästä ja
valokuvatuotannosta. Etsin hänen aiemmin uusasiallisuuden ja modernismin
selkeyden tavoittelun kautta tulkituista kuvistaan pyrkimystä välittää
kohteiden sisäistä elämänvoimaa ja rytmiä. Tässä käytän apunani filosofi
Henri Bergsonin (1859–1941) ajatuksia elämän todellisuudesta ajan
kulumisena, liikkeenä ja muutoksena. Molemmille luonnon tarkkailu oli
avain todellisuuden ymmärrykseen. Hyödynnän myös Bergsonin käsitystä
muistista, ja laajennan Soldanin kuvien tulkintaa asettamalla ne hänen
luontoyhteyttä muovanneiden elämänvaiheidensa yhteyteen.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 17:38