A2 Review article in a scientific journal

Yksilön ympäristövastuulliset terveysvalinnat ja niitä selittävät tekijät: kirjallisuuskatsaus
List of Authors: Tanja Moilanen, Helena Siipi, Mari Kangasniemi

Publication year: 2019

Journal: Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti

Volume number: 56

Issue number: 4Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 10:36