Artikkeli ammattilehdessä tai kirjoitus ammatillisessa blogissa (D1)

Jobitti 2018-2020 – mitä, miksi ja miten?
Julkaisun tekijät: Wärri A, Koulu M, Lamminmäki U, Mairinoja L, Norström A, Pietilä M, Rainio E, Salminen T, Soini S, Wittfooth S, Strauss L.

Kustantaja: Suomen Solubiologit Ry

Paikka: Finland

Julkaisuvuosi: 2019

Journal: Solubiologi

Volyymi: 2019

Julkaisunumero: 2

Verkko-osoite: http://www.suomensolubiologit.fi/solubiologi-lehti/


Tiivistelmä

Artikkelissa esitellään Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, bioalojen verkko-opetusta ja korkeakouluyhteistyötä kehittävä kärkihanke, Jobitti. Hankkeessa edistetään bioalojen tunnettavuutta ja
opiskelijoiden työllistymistä alan yrityksiin. - Jobitti-hankeeessa kehitetään bioalojen verkko-opetusta ja korkeakouluyhteistyötä neljän korkeakoulun voimin. Jobitin keskeinen tavoite on edistää bioalojen opetuksen työelämäyhteistyötä, helpottaa ja nopeuttaa opiskelijoiden siirtymistä työelämään, sekä rakentaa ja vahvistaa heidän asiantuntija/ammatti-identiteettiänsä. Mukana hankkeessa ovat Turun yliopiston (UTU) biolääketieteen laitos ja biokemian laitos, Turun Ammattikorkeakoulun (TuAMK) kemiantekniikan yksikkö, Itä-Suomen yliopiston (UEF) terveystieteiden tiedekunta ja Åbo Akademin (ÅA)
luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta. OKM rahoittaa tätä 2½ vuoden (v. 2018-2020) hanketta 1,2 miljoonalla eurolla.


Last updated on 2022-12-05 at 13:50