Popularised article or blog post (E1)

Kouluhyvinvointi syntyy vain yhteistyöllä
List of Authors: Jaanet Salminen, Tiina Annevirta, Miia Tuominen

Publication year: 2019

Journal: Turun Sanomat

Issue number: 28.8.2019

URL: https://www.ts.fi/mielipiteet/aliot/4682513/Kouluhyvinvointi+syntyy+vain+yhteistyolla

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/42551962


Abstract

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) mukaan hyvinvoiva lapsi
oppii ja kasvaa. Edessä olevan kouluvuoden alussa onkin hyvä pysähtyä
miettimään mitä kouluhyvinvointi on ja miten voimme edistää sitä
yhdessä.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 17:30