D3 Professional conference proceedings

Kosteusvaurioindikoivan lajiston esiintyminen ulkoilmavertailunäytteissä ja sen huomioon ottaminen sisäilmasta otettujen mikrobinäytteiden tulosten tulkinnassa
List of Authors: Mäkiranta Kirsi, Pessi Anna-Mari, Sirkku Häkkilä

Conference name: Sisäilmastoseminaari

Publication year: 2019

Book title *: Sisäilmastoseminaari 2019

Title of series: Sisäilmayhdistys raportti

Number in series: 37

ISBN: 978-952-5236-49-1

URL: https://www.sisailmauutiset.fi/Sisailmastoseminaari_2019.pdf


Abstract

Katsauksessa käytiin läpi vuosina 2014 – 2018 Aerobiologian laboratoriossa analysoitujen ulkoilmavertailunäytteiden (280 kpl) lajistoa. 80 %:ssa näytteistä löytyi kosteusvaurioindikoivaa lajistoa eli joko aktinomykeettejä tai indikaattorisieniä. Kosteusvauriota indikoivia sieniä esiintyi 76 %:ssa näytteistä, joista yleisimmät olivat Eurotium (23 %), Aspergillus sektio restricti (22 %), Aspergillus fumigatus (19 %) ja Phoma (17 %). Aktinomykeettibakteereita eli sädesieniä esiintyi 35 %:ssa näytteistä. Tulosten perusteella sisäilmasta otettujen näytteiden tulosten tulkinnassa on sulan maan aikana huomioitava kosteusvaurioindikoivan lajiston esiintyminen pieninä määrinä myös ulkoilmassa. Pihapiiristä otetun ulkoilmanäytteen edustavuus vertailunäytteenä on arvioitava huolellisesti tuloksia tulkittaessa.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 11:31